[ภาษาญี่ปุ่น] คำศัพท์ ISO9001, IATF16949

กราบสวัสดีรอบวงค่ะทุกคน

เราเคยแชร์คำศัพท์ ISO/TS16949 ไปใน คำศัพท์เกี่ยวกับระบบ ISO/TS16949

วันนี้เห็นคนเสิร์ช KEYWORD เข้ามาในบล็อกนี้เป็นศัพท์เกี่ยวกับ ISO ซึ่งมันตรงกับเรื่องที่เรากำลังเตรียมตัวเพื่อการแปลในตอนนี้พอดี (เหมือนเหงาอ่ะ ไม่มีคนคุยด้วยเลยมาดูว่ามีคนเสิร์ชเข้ามาด้วยคำว่าอะไรบ้าง)

เห็นว่าน่าสนใจดี ก็เลยอยากจะแชร์ศัพท์ตัวเองรู้ เผื่อว่าจะมีประโยชน์กับผู้อื่นบ้าง หรืออันไหนที่เราผิดพลาดไปจะได้มีคนช่วยบอกช่วยแก้ค่ะ เพราะเรากำลังเครียดมากกับการเตรียมตัวเพื่อแปลในเดือนหน้า

ต้องขอบคุณที่ทำงานเก่าที่เราเคยอยู่แผนก ISO มา เลยมีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ และขอบคุณที่ทำงานปัจจุบันด้วยที่ให้โอกาสเราได้เข้าเทรนนิ่ง ตอบคำถามชิงรางวัลได้ปากกากับดินสอกดมาอย่างละ 1 แท่งแน่ะ 555+ เค้าเลยรู้กันหมดเลยว่านี่ชอบของฟรี

บทความนี้เขียนขึ้นมาจาก

มาตรฐานใหม่ จะเลิกใช้ชื่อ ISO/TS16949 แล้ว เปลี่ยนเป็นชื่อใหม่คือ IATF16949

IATF ย่อมาจาก International Automotive Task Force (国際自動車産業特別委員会 こくさいじどうしゃさんぎょうとくべついいんかい)

มาตรฐานใหม่นี้จะเลิกใช้ชื่อ ISO แล้ว และไม่มีการระบุข้อกำหนด ISO ลงไปในตัวมาตรฐานเหมือน ISO/TS16949 แต่จะใช้วิธีการเขียนอ้างอิงว่าให้ไปดู ISO9001:2015 แทน แปลว่าถ้าอยากจะเข้าใจคำศัพท์ ก็ต้องอ่านมาตรฐานทั้ง 2 เล่ม แต่เอาจริงๆสำหรับล่ามถ้าเวลาเตรียมตัวน้อย ไปดูเฉพาะหน้าสารบัญก่อนก็ได้ค่ะ มันจะทำให้เราเข้าใจภาพรวมของเอกสาร (หรือหนังสือเล่มนั้นๆ) เทคนิคนี้เราจำมาจากหนังสือเรื่อง “จงถ่ายเอกสารหน้าสารบัญ แล้วคุณจะเรียนเก่งขึ้น”

เราได้รวบรวมคำศัพท์จากทั้งมาตรฐาน ISO9001:2015 และ IATF16949:2016 ที่เราคิดว่าน่าจะเจอในการแปลมาค่ะ ถ้ามีผิดพลาดหรือเพิ่มเติมตรงไหนมีคนใจดีช่วยบอกก็จะดีใจมากเลยค่ะ

สำหรับคำศัพท์เฉพาะทางเกี่ยวกับ ISO จริงๆ สามารถหาอ่านได้จากมาตรฐาน ISO9000:2015 จะเป็นเรื่อง terms and definitions โดยเฉพาะ

リスクに基づく考え方   リスクをもとづくかんがえかた Risk-Based Thinking การคิดคำนึงถึงความเสี่ยง

利害関係者 りがいかんけいしゃ interested parties, stakeholder ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สำหรับคำศัพท์คำนี้มีคำถามขึ้นมาตอนเวทีคิกออฟ ว่าหมายถึงใครบ้าง เราได้คำตอบตอนไปเทรนนิ่งมาว่า

มาตรฐานเก่าจะมุ่งเน้นลูกค้าเป็นหลัก แต่สำหรับ IATF16949 จะไม่ได้เน้นเฉพาะลูกค้า แต่หมายความรวมถึงพี่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น supplier พนักงาน ชุมชน สังคม ผู้ถือหุ้น หรือธนาคารที่ให้กู้เงินมาลงทุน คู่แข่ง กลุ่ม NGOs และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆทั้งหมด

  • ประเภทของการ Audit

新規認定監査 しんきにんていかんさ การขอการรับรองใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนแรก (ที่จะมีรอบเช็คเอกสารก่อน ตามด้วยออดิทจริง)

サーベーランス審査(継続審査) サーベーランスしんさ Surveillance Audit การตรวจประเมินต่อเนื่อง (ได้รับการรับรองแล้ว แต่มาติดตามว่ายังคงรักษาสภาพนั้นไว้ได้อยู่มั้ย)

再認定審査 さいにんていしんさ re-certification audit การขอการรับรองอีกครั้ง (ขอรับการออดิทในกรณีที่ใบ certification หมดอายุ)

フォローアップ監査・特別監査 follow-up audit or special audit ตรวจแล้วเจอ CA เลยมาออดิทเพิ่ม ติดตามผลการแก้ไข

CB= Certification Body หน่วยงานที่ให้การรับรอง 認証機関 にんしょうきかん (3rd Party Auditor)

  • ประเภทของหัวข้อคอมเมนท์ (指摘事項)

重大な不適合 じゅうだいなふてきごう Major nonconformity (Major CA) ความไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่เป็นเมเจอร์

軽微な不適合 けいびなふてきごう Minor nonconformity (Minor CA) ความไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่เป็นไมเนอร์

改善の機会 かいぜんのきかい Opportunities for improvement (OFI) โอกาสในการปรับปรุง (ไม่เป็น CA แต่ถ้าทำการปรับปรุงแก้ไขได้ก็จะดี)

強み つよみ จุดแข็ง

弱み よわみ จุดอ่อน

ソフトをもつ製品 ソフトをもつせいひん Product with embedded software ผลิตภัณฑ์ที่มีซอฟท์แวร์ฝังอยู่ภายใน

NTF=No Trouble Found เอางานที่มีปัญหากลับมาเช็คตามสเปคปกติแล้วไม่เจอปัญหา แต่มาตรฐานใหม่ร้องขอว่าจะต้องมีการจัดการ(เช็ค)ที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อตรวจให้เจอปัญหา อาจจะเป็นที่วิธีการใช้งานที่ไม่ปกติ

  • ความแตกต่างระหว่าง 手直し กับ 修正

手直し てなおし rework การแก้ไขผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดให้เป็นไปตามข้อกำหนด (ซ่อมแล้วเหมือนเดิม ตรงตาม spec ทุกอย่าง)

修正 しゅうせい repair การดำเนินการให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสามารถยอมรับได้สำหรับการใช้งาน (ซ่อมแล้ว ไม่เหมือนเดิม ไม่ตรงตาม spec แต่ใช้งานได้ และยอมรับให้ใช้ได้)

適用範囲 てきようはんい scope ขอบข่าย

引用規格 いんようきかく normative reference มาตรฐานอ้างอิง

用語及び定義 ようごおよびていぎ terms and definitions คำศัพท์เฉพาะและคำนิยาม

組織の状況 そしきのじょうきょう context of organization บริบทขององค์กร

支援 しえん Support การสนับสนุน

資源 しげん resources ทรัพยากร

運用 うんとう operation การดำเนินงาน

パフォーマンス評価 パフォーマンスひょうか performance evaluation การประเมินสมรรถนะ

เดี๋ยวถ้านึกอะไรได้จะมาเขียนเพิ่มเติมอีกค่ะ

มีคนเคยบอกว่าอยากเห็นเราไปได้ไกลๆ เป็นล่ามที่เก่งด้านคุณภาพ

เราก็กำลังพยายามอยู่นะ ^^

[edit]

行動規範 こうどうきはん Code of Conduct จรรยาบรรณ,หลักปฏิบัติ

内部告発方針 ないぶこくはつほうしん whistle blowing policy นโยบายเป่านกหวีด (การแจ้งปัญหาเมื่อพบเห็นผู้กระทำผิด)

贈賄防止方針 ぞうわいぼうしほうしん anti-bribery policy นโยบายต่อต้านการรับสินบน

倫理的上申方針 りんりてきじょうしんほうしん ethics escalation policy การรายงานต่อผู้บังคับบัญชาในเรื่องที่เกี่ยวกับจริยธรรม

観客スコアカード かんきゃくスコアカード Customer Scorecard ใบประเมินของลูกค้า

失敗から学んだ教訓 しっぱいからまなんだきょうくん lesson learned from failure การเรียนรู้จากข้อผิดพลาด

観客ポータル かんきゃくポータル Customer Portal หน้าเว็บไซต์ของลูกค้า

Advertisements