[ภาษาญี่ปุ่น] ว่าด้วยเรื่องการลา

ปกติแล้วเวลาเข้าไปเป็นล่าม เรื่องทั่วไปที่ต้องเจอในชีวิตประจำวันก็คือการลา

คนไทยมักชอบบอกว่า นาย ก นาย ข นาย ค ลานะ ไม่มานะ เมียป่วย ลูกคลอด หมาหาย ทะเลาะกับสามี อะไรก็ว่าไป

แต่ในระเบียบบริษัทจะมีวันลาประเภทต่างๆอยู่  ที่เอ็งไม่มา เอ็งป่วยเนี่ย เอ็งจะใช้พักร้อน หรือว่าจะใช้เป็นลาป่วยล่ะ หืม?

ไม่มีใครบอก บางทีบอกแค่ว่าไม่มา ไม่บอกเหตุผลด้วยว่าลาอะไร แต่เวลาไปบอกนาย เราต้องบอกด้วยว่าเค้าลาอะไร กรรมกู๊! จะไปตรัสรู้มั้ยวะ?

อย่ากระนั้นเลยเรามาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับการลาต่างๆดีกว่า เห็นคนถามไว้ใน http://towaiwai.com/index.php?topic=5690.0 เห็นว่าน่าสนใจดีก็เลยคัดลอกมา

ลาบวช 出家休暇 (しゅっけきゅうか)

ลาคลอด 出産休暇 (しゅっさんきゅうか)

ลางานศพ 服喪休暇 (ふくもきゅうか)

ลาทำหมัน 不妊手術休暇 (ふにんしゅじゅつきゅうか)

ข้อนี้เรายังสงสัยว่า 断種手術 กับ 不妊手術 ต่างกันยังไง ก็เลยไปดูในกฎหมายแรงงานมา

มาตรา 33 ให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อทำหมันได้และมีสิทธิลา เนื่องจากการทำหมันตามระยะเวลาที่แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง กำหนดและออกใบรับรอง
第33条 労働者は不妊治療手術を受けるための休暇を取る権利を持ち、西洋第1級医師または政府医療機関の医師が定める期間の不妊治療手術休暇を取る権利を持つ。これについて西洋第1級医師が証明書を発行する。(http://jtfreelanceinterpreter.wordpress.com/)

กฎหมายเขาใช้คำว่า 不妊治療手術 ふにんちりょうしゅじゅつ การผ่าตัดทำหมัน

ลาคลอด 産休休暇 (さんきゅうきゅうか)

ลากิจ 私用休暇 (しようきゅうか)

พักร้อน 有給休暇 (ゆうきゅうきゅうか)

แลกเปลี่ยนวันหยุด 代休 (だいきゅう)

วันหยุดชดเชย 振替え (ふりかえ)

ในเรื่องของวันลานั้น บางบริษัทก็ให้สิทธิประโยชน์แก่ลูกจ้างแตกต่างกันไป

ที่เก่าเราลากิจแบบไม่หักเงินได้ 6 วัน

แต่ที่ใหม่ ลากิจได้แค่ 3 วัน (แต่มีลากิจพิเศษ เช่น ลาแต่งงาน ลาไปงานศพ ลารับปริญญา ลาน้ำท่วม ให้นับเป็นกิจพิเศษและไม่หักเงิน)

ส่วนวันพักร้อนนี่ให้เหมือนกันคือ ไม่ครบปียังไม่ได้ ปีถัดไปจะได้ตามสัดส่วนการทำงานในปีที่ผ่านมา

กฎหมายเขียนเรื่องการลาพักร้อนไว้ว่า

มาตรา 30 ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันมาแล้วครบหนึ่งปีมี สิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีได้ปีหนึ่งไม่น้อยกว่าหกวันทำงานโดยให้ นายจ้างเป็นผู้กำหนดวันหยุดดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างล่วงหน้าหรือ กำหนดให้ตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน
第30条 1年間勤続した労働者は年に6日以上の年次休暇(annual leave)を取る権利があり、使用者はその休暇を事前に決定するか、使用者と労働者の合意に従ってそれを決定しなければならない。
ในปีต่อมานายจ้างอาจกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้แก่ ลูกจ้างมากกว่าหกวันทำงานก็ได้
翌年、使用者はその労働者に7日以上の年次休暇を決定できる。
ในายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้าให้สะสมและเลื่อน วันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ยังมิได้หยุดในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไปได้
使用者と労働者は事前合意により、その年に取らない年休を貯めて翌年に持ち越し、翌年分と合わせて取ってもよい。
สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานยังไม่ครบหนึ่งปี นายจ้างอาจกำหนด วันหยุดพักผ่อนประจำปีให้แก่ลูกจ้างโดยคำนวณให้ตามส่วนก็ได้
勤続1年未満の労働者については、使用者は日数に応じて労働者の年休を決定する。

จริงๆแล้วเราไม่แม่นเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะไม่ได้เป็นฝ่ายบุคคล แต่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์เลยรวบรวมเอาไว้เผื่อวันหลังตัวเองมาอ่าน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s